POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ  ODZIEZNAWAGE.EU

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej odzieznawage.eu

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej jest 

FHU Agnieszka Maczukin ul.Lipowa 2a 11-100 Lidzbark Warmiński Nip 7431128211

3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje: imię i nazwisko, e mail i nr tel.
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

4. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza – w celu kontaktu w sprawie zamówienia wybranego produktu. 

6. Dane osobowe przesłane przez formularz nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony internetowej na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – email: odzieznawage13@gmail.com.